Seminarium z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wspólnie z Pracodawcami Pomorza i Kujaw Związkiem Pracodawców w Bydgoszczy zorganizowała seminarium z udziałem przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Adresatem wydarzenia byli lokalni przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz przedstawiciele organizacji rzemieślniczych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami działalności IAS w Bydgoszczy za 2017 r., zmianami w podatku dochodowym,  podatku VAT na 2018 r., oraz kwestiami związanymi z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. 
 
W roli ekspertów-prelegentów wystąpili: Agnieszka Byczyńska-naczelnik Wydziału Podatków Dochodowych oraz Podatku od Towarów i Usług IAS w Bydgoszczy,Rafał Przybylak- kierownik Referatu Nadzoru na Orzecznictwem IAS w Bydgoszczy, Mirosław Kreft- główny specjalista w Departamencie Kontroli i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Finansów, a także Beata Majchrzak, Dorota Poznańska, Piotr Raszke, Małgorzata Mielcarek z Krajowej Informacji Skarbowej Delegatura w Toruniu.
Fot: