Przedsiębiorcy z miast średnich mogą jeszcze wystartować w konkursie Programu Inteligentny Rozwój

W Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020, jeszcze tylko do 28 lutego, trwa konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego dla miast średnich przeznaczono 400 mln zł. Beneficjenci mogą starać się nawet o 20 mln zł na realizację wdrożenia wyników projektów badawczych. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (lub usług). 
 
Dotacje można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Przedstawiciele MŚP mogą także otrzymać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Więcej: LINK