Bliżej Funduszy Europejskich. Kolejne spotkanie regionalne. Tym razem w Krakowie

 W dniu 9 marca w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbędzie się spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez ministerstwo pracy.

 
W seminarium wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie zostało podzielono na trzy główne bloki tematyczne:
wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
wsparcie osób niepełnosprawnych,
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców.
Program: LINK 
Rejestracja: LINK