Centrum Rozwoju MŚP uruchomione przy PARP

27 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła Centrum Rozwoju MŚP. Misją nowej komórki jest „Inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. Realizację tych planów ułatwi zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, typu: wykłady internetowe, webinaria, szkolenia e-learningowe, czaty z ekspertami. 
 
Już dziś w ofercie Centrum jest np. usługa dla firm polegająca na ocenie ich zdolności do absorbcji innowacji prowadzona za pomocą narzędzi Innovation Health Check oraz IMP³rove. PARP prowadzi usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu, finansowania działalności gospodarczej. Wkrótce uruchomiony zostanie również program adresowany do osób zarządzających procesem wdrażania innowacji w MŚP i dużych firmach. Centrum będzie wspierać też proces sukcesji w firmach rodzinnych oraz oferować szkolenia w zakresie zarządzania MŚP.
Działalność Centrum będzie finansowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, grantów unijnych oraz z budżetu państwa.

Więcej: LINK