Bliżej funduszy europejskich. Spotkanie regionalne w Łodzi

20 lutego w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się piąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak też eksperci z instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wydarzenie adresowane jest do  przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).
Więcej: LINK