Strategia ekspansji MŚP

Mniejsi przedsiębiorcy mogą powalczyć o  kompleksowe wsparcie w wypracowaniu strategii wejścia na rynki zagraniczne. Pomoże w tym nowy projekt Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) – Polskie Mosty Technologiczne (PMT).
 
Beneficjentami nowego projektu będą firmy z segmentu MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Z programu skorzystają także mali przedsiębiorcy, którzy planują zwiększenie wolumenu eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. Grant mogą również otrzymać innowatorzy, poszukując partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo – rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności. 
 
Maksymalna wysokość grantu dla jednego MŚP sięgnie 200 tys. zł, natomiast łączna wartość wparcia dla firm w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych wyniesie ponad 176,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis.
Więcej: LINK