Aktualności

Dialog w Centrum i Regionach

Tematem obrad sierpniowego posiedzenia zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego był m.in. projekt Ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe i innych ustaw. W czasie

Czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach inicjatywy Eko-innowacje

Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach inicjatywy Eko-innowacje. Budżet przeznaczony na tegoroczną edycję programu Eko-innowacje wynosi ponad 31 mln euro, a poziom dofinansowania każdego projektu może wynieść do 50 procent.

Czytaj dalej

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego pomocy de minimis

W 2012 roku Komisja Europejska przyjęła komunikat „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” określający cele reformy kontroli pomocy państwa, która ma przyczynić się do realizacji szerzej rozumianej unijnej strategii na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym wsparciu działań państw członkowskich w obszarze konsolidacji fiskalnej.

Czytaj dalej

Ogólnopolski cykl:Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?

15 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski cykl seminariów „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”. Organizatorami przedsięwzięcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza i Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, działający przy Związku Banków Polskich.

Czytaj dalej

Unijne regulacje prawne uciążliwe dla sektora MŚP

W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Branże w dialogu”, eksperci branżowi ds. europejskich z branży spożywczej we współpracy z przedstawicielami ZRP, przygotowali stanowisko w sprawie najbardziej uciążliwych dla MŚP aktów prawnych Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła

29 listopada w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie obradowała Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła. Spotkanie, które tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą celebrowaną przez Krajowego Duszpasterza Rzemiosła ks.Krzysztofa Rusieckiego.

Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja na temat szkolnictwa zawodowego

W Lublinie 14 września 2012 roku odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego = rozwijanie współpracy z pracodawcami”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Sekretarz Stanu MEN Tadeusz Sławecki oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształ

Czytaj dalej

Niespójności w listach zawodów to poważny problem

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił się do Jacka Męciny, sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o interwencję w sprawie niespójności klasyfikacji zawodów i specjalności rynku pracy z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, w kontekście ustalenia przez poszczególnych wojewodów list zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj dalej

ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło

Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie ocenia propozycję, zawartą w ostatniej noweli ustawy o VAT, podwyższającą stawki VAT na wyroby rękodzieła, rzemiosła ludowego i artystycznego, sugerowane unijną dyrektywą 2006/112/WE . Sprzeciw w tej sprawie przekazała do Ministerstwa Finansów także Cepelia.

Czytaj dalej

ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło

Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie ocenia propozycję, zawartą w ostatniej noweli ustawy o VAT, podwyższającą stawki VAT na wyroby rękodzieła, rzemiosła ludowego i artystycznego, sugerowane unijną dyrektywą 2006/112/WE . Sprzeciw w tej sprawie przekazała do Ministerstwa Finansów także Cepelia.

Czytaj dalej

Cała prawda o polskim CSR

W dniu 5 marca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się Konferencja poświęcona wynikom pierwszego badania w Polsce małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o normę ISO 26 000.

Czytaj dalej

Spotkanie Prezesa ZRP Jerzego Bartnika z Przewod. Komisji Sejmowej Arturem Bramorą

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 24 stycznia 2012 roku Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego spotkał się z Arturem Bramorą Przewidniczącym Komisji sejmowej ds. Edukacji nauki i Młodzieży. Celem spotkania było omówienie obecnego kształtu systemu kształcenia zawodowego i podjęcie wspólnych działań na rzecz wzmocnienia pozycji rzemiosła w tym kształceniu.

Czytaj dalej

Mały i średni biznes się jednoczy

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 19 października odbyło się spotkanie Porozumienia Przedsiębiorców (PP), które zostało powołane w czerwcu 2011 w Łodzi podczas Kongresu MSP. PP jest siecią porozumiewawczą organizacji małego i średniego biznesu w Polsce oraz instytucji przyjaznych temu sektorowi.

Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie ekspertów branżowych ds. europejskich

Seminarium branżowe, realizowane w ramach zadania „Podniesienie wiedzy i kompetencji do udziału w europejskim dialogu społecznym w zakresie spraw branżowych” odbędzie się w Warszawie 18 października 2011 roku (wtorek) w godzinach od 10:30 do 17:00 (Warszawa, ul. Podwale 13 ).

Czytaj dalej