Nabór wniosków w ramach inicjatywy Eko-innowacje

Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach inicjatywy Eko-innowacje. Budżet przeznaczony na tegoroczną edycję programu Eko-innowacje wynosi ponad 31 mln euro, a poziom dofinansowania każdego projektu może wynieść do 50 proc. Komisja zachęca szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa do składania aplikacji, ponieważ będą one traktowane priorytetowo na etapie oceny wniosków.

Inicjatywa Eko-innowacje jest częścią Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP), jednego z kluczowych filarów Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). Inicjatywa ta wspiera rozwijanie współpracy między sferą badań i sferą rynku w zakresie osiągania celów środowiskowych Unii Europejskiej.

W aktualnym naborze wniosków mogą uczestniczyć podmioty publiczne i prywatne pochodzące z państw Unii Europejskiej, a także m.in. Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Chorwacji, Albanii, Macedonii, Czarnogóry, Serbii, Turcji i Izraela.

Wsparcie finansowe będzie udzielane podmiotom z różnych sektorów, których projekty związane są z pierwszym wdrożeniem i powieleniem rynkowym rozwiązań ekologiczno-innowacyjnych. Celem tych projektów musi być zapobieganie lub ograniczenie wpływu działalności ludzkiej na środowisko oraz przyczynianie się do bardziej efektywnego gospodarowania zasobami. Do obszarów priorytetowych, określonych w ramach naboru, należą:

1. Recykling materiałów
2. Ekologiczne produkty budowlane
3. Sektor żywności i napojów
4. Woda
5. Przedsiębiorstwa ekologiczne
 

Wnioski należy składać poprzez system elektroniczny do 5 września 2013 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm.