Pierwsze spotkanie ekspertów branżowych ds. europejskich

Seminarium branżowe, realizowane w ramach zadania „Podniesienie wiedzy i kompetencji do udziału w europejskim dialogu społecznym w zakresie spraw branżowych” odbędzie się w Warszawie 18 października 2011 roku (wtorek) w godzinach od 10:30 do 17:00 (Warszawa, ul. Podwale 13 ).

W spotkaniu jako główni prelegenci wezmą udział przedstawiciele Forów Branżowych UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uczestnikami spotkania będą eksperci branżowi ds. europejskich, ich współpracownicy, przedstawiciele komisji problemowych zarządu Związku Rzemiosła Polskiego: ds. rozwoju ruchu branżowego i spółdzielczości rzemieślniczej oraz ds. samorządu i dialogu społecznego, jak również przedstawiciele ZRP współpracujący z branżami rzemieślniczymi.

Tematyka spotkania:
– struktury branżowe rzemiosła polskiego,
– projekt „Branże w Dialogu” jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia aktywności polskich branż rzemieślniczych w dialogu społecznym i procesie decyzyjnym na szczeblu Unii Europejskiej,
– UEAPME jako europejski partner społeczny,
– Fora Branżowe UEAPME,
– UEAPME w branżowym dialogu społecznym – sytuacja na dziś i perspektywy na przyszłość; problemy i wyzwania,
– formy zaangażowania organizacji partnerów społecznych reprezentujących MŚP w branżowy dialog społeczny na szczeblu krajowym – doświadczenia organizacji członkowskich UEAPME.

Wnioski ze spotkania posłużą zespołowi projektowemu jako baza do uszczegółowienia koncepcji wizyt studyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskich, zaplanowanych dla uczestników projektu.