Odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów branżowych

18 października 2011 roku w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie odbyło się seminarium branżowe w ramach projektu „Branże w dialogu”.

Projekt „Branże w dialogu”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia aktywności polskich branż rzemieślniczych w dialogu społecznym i procesie decyzyjnym na szczeblu Unii Europejskiej.

W spotkaniu, jako główni prelegenci wzięli udział przedstawiciele Forów Branżowych UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw m.in: Sabrine Skiker reprezentująca branże motoryzacyjną, Riccardo Viaggi reprezentujący branżę budowlaną, Ludger Fischer reprezentujący branżę spożywczą oraz Frank Baumeister – Dyrektor ds. polityki branżowej UEAPME.

Uczestnikami spotkania byli eksperci branżowi ds. europejskich oraz ich współpracownicy, a także przedstawiciele komisji problemowych ZRP ds. rozwoju ruchu branżowego i spółdzielczości rzemieślniczej oraz ds. samorządu i dialogu społecznego, jak również przedstawiciele i specjaliści  Związku Rzemiosła Polskiego.

Tematyka spotkania obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące struktury branżowej polskiego rzemiosła, aktualnej sytuacji i perspektywy branżowego dialogu społecznego w Unii Europejskiej, UEAPME jako europejskiego partnera społecznego, forów branżowych UEAPME, a także form zaangażowania organizacji partnerów społecznych reprezentujących MŚP w branżowym dialogu społecznym na szczeblu krajowym.

Seminarium umożliwiło ekspertom branżowym nawiązanie kontaktów z przedstawicielami UEAPME oraz zespołem projektowym.

W załączniku zdjęcia z seminarium.