Cała prawda o polskim CSR

W dniu 5 marca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się Konferencja poświęcona wynikom pierwszego badania w Polsce małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o normę ISO 26 000.
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań. Wyniki badań są dostępne na stronie www.parp.gov.pl. Wyniki badań potwierdziły, że zagadnienie CSR jest mało rozpoznawalne w Polsce dlatego CSR jako norma powinna się stać przewodnikiem dla wszystkich organizacji.

Z wypowiedzi przedsiębiorców wynika, że problemy ze stosowaniem norm CSR wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Brakuje również komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwach, które zajmowałyby się zagadnieniami CSR.

Zgodnie z programem konferencji odbyła się prezentacja narzędzi do zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju na podstawie publikacji „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla dużych i średnich przedsiębiorstw”, przygotowanej przez DNY i POLRISK na zlecenie ministerstwa gospodarki. Przedstawiono również wyniki ekspertyzy Grupy roboczej ds, odpowiedzialnych inwestycji „ raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach z udziałem skarbu państwa.