Spotkanie Prezesa ZRP Jerzego Bartnika z Przewod. Komisji Sejmowej Arturem Bramorą

 W Związku Rzemiosła Polskiego Prezes Jerzy Bartnik spotkał sie z Arturem Bramorą Przewodniczącym Komisji sejmowej ds.Edukacji Nauki i Młodzieży. W czasie rozmów, w których uczestniczyli także przedstawiciele ZRP i regionalnych izb rzemieslniczych zwrócono uwagę na rangę rzemiosła w kształceniu zawodowym, nie zawsze właściwie rozumianą przez rząd i parlament.Wskazano na dorobek historyczny rzemiosła w tym zakresie oraz podkreslono potrzebę wprowadzenia odpowiednich rozporządzeń, ktore powinny towarzyszyć zmianom a systemie edukacji. Zwrócono także uwagę na nieproporcjonalnie rozłożone relacje czasu poświęconego na teorię względem czasu poświęconego na praktyczną naukę zawodu.

 

Przewodniczący Komisji Artur Bramora jako rzemieslnik w zawodzie optyk okularowy, prowadzący działalnosć gospodarczą powiedział, że dobrze jest zorientowany w zasadach funkcjonowania organizacji rzemiosła i ich roli w kształcveniu zawodowym młodziezy i ustawicznym osób dorosłych. Wyraził chęć współpracy w tym zakresie z samorządem rzemiosła ponieważ jest przekonany, że kształcenie zawodowe w rzemiośle zawsze będzie lepsze od szkolnego, jako, że jest w wiekszym stopniu powiązane z rynkiem pracy.