Dialog w Centrum i Regionach

Tematem obrad sierpniowego posiedzenia zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego był m.in. projekt Ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe i innych ustaw. W czasie debaty w sprawie egzaminów głos zabrała również Pani Jolanta Kosakowska Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego. Poniżej prezentujemy fragment rozdziału  „Od wynagrodzenia pielęgniarek po reformę rynku pracy” i zapraszamy do lektury całego numeru „Dialogu”:

Dlaczego w dalszym ciągu izby rzemieślnicze nie mogą wprowadzać danych o egzaminach czeladniczych do Systemu Informacji Oświatowej? Z ponad 150 tys. uczniów szkół branżowych I stopnia ponad 60 tys. przystępuje do egzaminu czeladniczego i tych egzaminów nie ma w tym systemie. Najwyższy czas, by uporządkować ten problem – stwierdziła.
Kształcenie w rzeczywistych warunkach pracy to kolejna mocno podkreślana w ustawie zasada.
Przewidujemy zwiększanie czasu praktyk, do 8 tygodni w technikum i szkole policealnej, oraz zwiększenie puli na kształcenie zawodowe  – mówił dyrektor Piotr Bartosiak.
Podał jednocześnie dane dotyczące kształcenia dualnego, czyli u pracodawcy i w szkole. Tak się kształci 60 proc. uczniów szkół branżowych I stopnia i tylko 8 proc. uczniów techników, podczas gdy w tych pierwszych uczy się 155 tys. młodych ludzi, w technikach – prawie 505 tys.
Stąd nowa formuła – staż uczniowski w technikum. Zakładamy, że taki staż będzie wliczany do okresu zatrudnienia. I to, że świadczenia wypłacane uczniowi przez pracodawcę będą wliczane do kosztów uzyskania przychodów. Podnosimy przy tym niepodnoszone od wielu lat procentowe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników – zapowiedział Piotr Bartosiak.
To kwota dofinansowania kosztów szkolenia, jakie otrzymuje pracodawca po trzech latach, od 15 lat się nie zmieniła. A subwencja oświatowa na szkolenie zawodowe jest podwyższana co rok – zwróciła uwagę Jolanta Kosakowska.

Dialog w Centrum i Regionach nr 7/2018 (62)