Unijne regulacje prawne uciążliwe dla sektora MŚP

W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Branże w dialogu”, eksperci branżowi ds. europejskich z branży spożywczej we współpracy z przedstawicielami ZRP, przygotowali stanowisko w sprawie najbardziej uciążliwych dla MŚP aktów prawnych Unii Europejskiej.

Pomimo iż regulacje prawne wprowadzają ład i porządek w relacjach na drodze producent – konsument, właściciel – pracownik, przedsiębiorstwo – środowisko, mogą stać się także kolosalnym obciążeniem dla małych przedsiębiorstw. Niedoprecyzowane przepisy mogą przyczynić się do pogorszenia kondycji sektora MŚP, który stanowiąc 99% firm działających w Unii Europejskiej, ma zasadniczy wpływ na kształtowanie jej gospodarki.

W stanowisku branży spożywczej Związek Rzemiosła Polskiego wskazał nie tylko obszary, w których regulacje prawne są najbardziej uciążliwe, ale podał także przykłady konkretnych aktów prawnych, wyjaśniając, które wymogi stają się najbardziej uciążliwe zwłaszcza dla mikro, ale także dla tych nieco większych firm.

Więcej: LINK