Seminarium dotyczące polityki handlowej UE

Organizowane przez Komisję Europejską pod auspicjami Prezydencji Polski i kierowane do nowych krajów Unii seminarium dotyczące polityki handlowej UE odbędzie się 8 listopada 2011 roku w Warszawie.

Celem spotkania jest przekazanie zarówno wiedzy, jak i praktycznego podejścia w kwestii działania i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, wypracowywania polityki handlowej UE we współpracy z europejskim biznesem, reprezentowania interesów narodowych na forum UE.

Tematyką przewodnią tego spotkania będzie wzmocnienie współpracy między polskim i europejskim biznesem, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz Komisją Europejską na forum UE w zakresie rozwiązywania problemów w handlu w dostępie do rynków krajów pozaunijnych (organizacja działań, struktur, współpracy z Komisją Europejską i biznesem europejskim, odpowiednie wykorzystywanie narzędzi polityki handlowej UE).

Doświadczeniami w tym zakresie podzielą się wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji krajów UE, jak również europejskiego biznesu. Z uwagi na specyfikę polskiego handlu dyskusja dotyczyć będzie także dostępu do rynków wschodnich (kraje WNP). Planowany jest udział polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich oraz przedstawicieli administracji rządowej i biznesu z krajów bałtyckich.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ministerstwie Gospodarki 8 listopada 2011roku. Będzie to spotkanie całodniowe, podczas którego przewiduje się także dwa równoległe warsztaty. Seminarium będzie powadzone w języku polskim i angielskim (zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie).

Uczestnictwo w tym spotkaniu jest wolne od opłat. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: LINK
Formularz zgłoszeniowy: LINK
Program seminarium: LINK