Pomoc publiczna na szkolenie – Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej

Komisja Europejska uruchomiła 8 maja konsultacje dotyczące projektu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Konsultacje potrwają do 28 czerwca.

Rozporządzenie obejmuje zapisy dotyczące:
Pomocy regionalnej
Pomocy dla MŚP
Pomocy na badania, rozwój i innowacje
Pomocy na szkolenia
Pomocy na rzecz pracowników niepełnosprawnych
Pomocy na ochronę środowiska
i zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie ogólne z 2008 r.

Więcej informacji na stronie: LINK
Tekst projektu rozporządzenia ogłoszony został, jak dotąd, jedynie w j.angielskim:
LINK
Informacje wyjaśniające Komisji Europejskiej w wersji PL:
LINK