Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: komisje problemowe

Opublikowano 29/02/2012

Minister Edukacji rozmawia z przedstawicielami rzemiosła

W poniedziałek, 20 lutego minister edukacji Krystyna Szumilas spotkała się z przedstawicielami rzemiosła z regionu śląskiego. Rozmowy dotyczyły zmian w systemie kształcenia zawodowego. W dyskusji uczestniczyli nim m.in. Ewa Konikowska-Kruk dyrektor departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego MEN, Artur Bramora, przewodniczący sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, poseł Jan Kaźmierczak, Jan Klimek, zastępca prezesa ZRP, Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej w ZRP, prezesi izby optyków i katowickiej oraz cechów, rzemieślnicy szkolący pracowników młodocianych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Minister Krystyna Szumilas przedstawiła główne założenia zmian systemowych, które w efekcie mają pomóc w dostosowaniu system kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy. Liczy na współpracę ze środowiskiem rzemiosła, które od lat uczestniczy w praktycznym nauczaniu zawodu.

Wykwalifikowane kadry przygotowane na sprostanie wyzwaniom rynku pracy to wspólny cel, zarówno szkół zawodowych, jak też środowiska pracodawców-rzemieślników i organizacji. Dlatego jest zasadne wykorzystanie każdego potencjału w regionie, który może wygenerować poprawę jakości kształcenia zawodowego. W ocenie środowiska kształcenie takie powinno łączyć się z nauką zawodu u pracodawcy i ważne są właściwe relacje czasu przeznaczonego na kształcenie praktyczne i teoretyczne.

Kształcenie zawodowe i rynek pracy – to także ważny zakres prac sejmowej komisji nauki, edukacji i młodzieży. Jej przewodniczący podkreślił istotną rolę, jaką pełni i powinno pełnić rzemiosło w procesie przygotowywania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki i rynku pracy.

Organizacje rzemiosła chcą być partnerem w realizacji zadań systemu oświaty zawodowej, deklarują chęć dialog w tym zakresie. Otwarta na dialog jest też minister edukacji.

Spotkanie zorganizował Cech rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.

W załączniku relacja ze spotkania.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018