Potrzebne są pozytywne zmiany w kształceniu zawodowym

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża sprzeciw wobec propozycji zmian w systemie oświaty, które doprowadzą do dalszej marginalizacji kształcenia zawodowego oraz osłabienia roli przedsiębiorców w procesie przygotowywania wyspecjalizowanych kadr dla gospodarki.

 

Zdaniem ZRP pakiet pięciu rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o oświacie, przekazanych przez resort edukacji środowisku rzemiosła do zaopiniowania wymaga konkretnych, merytorycznych zmian.

Pakiet zawiera szczegółowe rozwiązania wynikające ze zmian systemowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentujący interesy środowiska rzemieślników, akceptując potrzebę zmian w systemie kształcenia zawodowego, zdecydowanie przeciwstawia się wprowadzeniu regulacji, które w ocenie środowiska doprowadzą do dalszej degradacji i marginalizacji kształcenia zawodowego.

 

ZRP przesłał do resortu edukacji szereg uwag do zaproponowanych przez ministerstwo rozwiązań.
Wątpliwości budzą przede wszystkim zapisy w istotny sposób osłabiające rolę przedsiębiorców w kształceniu zawodowym. Dlaczego np. na egzaminie eksternistycznym związanym z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych nie przewiduje się obecności przedstawicieli pracodawców, czy organizacji pracodawców. Dlaczego w systemie kształcenia ustawicznego nie uwzględnia się zawodów z klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku pracy? Dlaczego z klasyfikacji zawodów szkolnych wyeliminowano zawód montera instalacji gazowych, montera instalacji sanitarnych, malarza-tapeciarza, murarza czy posadzkarza?. Dlaczego uczeń szkoły zawodowej ma zdawać 2 lub 3 egzaminy zamiast jednego?

 

W ocenie środowiska przedstawione projekty rozporządzeń tworzą bardzo mglistą przyszłość dla edukacji zawodowej i niewątpliwie wywołają nie tylko wiele komplikacji, ale także pogłębią odczuwalny już dziś niepokój społeczny.

 

Konieczne są więc dalsze konsultacje, dzięki którym stworzone zostaną rozwiązania wzmacniające kształcenie zawodowe i zapewniające dopływ wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy.

 

W załaczniku pełna treść opinii