ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło

Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie ocenia propozycję, zawartą w ostatniej noweli ustawy o VAT, podwyższającą stawki VAT na wyroby rękodzieła, rzemiosła ludowego i artystycznego, sugerowane unijną dyrektywą 2006/112/WE . Sprzeciw w tej sprawie przekazała do Ministerstwa Finansów także Cepelia.

ZRP zwraca uwagę, że zarówno towary jak i usługi sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła artystycznego dokładnie wpisują się w podstawowe trzy warunki, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania stawki obniżonej: są pracochłonne, w znacznej mierze świadczone dla odbiorców końcowych , mają charakter lokalny i nie powodują zakłóceń konkurencji.

W tej grupie działalności znajdują się pracownie rzemieślnicze pielęgnujące dawne techniki i technologie, zajmujące się ratowaniem od zapomnienia dóbr stanowiących dorobek kultury narodowej. Dodatkowo, zarówno wyroby rękodzieła ludowego jak i artystycznego stanowią jedną z ważniejszych grup towarów promujących Polskę.

W piśmie przesłanym do MF ,Związek Rzemiosła Polskiego wnioskuje o podjęcie przez rząd interwencji w Komisji Europejskiej umożliwiającej utrzymanie obniżonych stawek VAT na wyroby rzemiosła artystycznego.

Więcej informacji w załączniku