Wersja kontrastowa
 A
 A
 A
Wszystkie ()
Aktualności ()
Gospodarka ()
Kalendarium ()
Organizacje ()
komisje problemowe ()

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do przekazanych w dniu wczorajszym  informacji nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego...

00

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 listopada 2020 r. odszedł śp. Kazimierz Stańczyk Członek Zarządu Cechu Wędliniarzy i Rzeźników w Warszawie, przez wiele lat niezwykle zaangażowany w działalność środowiska...

10

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje dla przedsiębiorców akcję pn. "Sezon na wiedzę" polegającą na prezentacji szeregu webinariów poświęconych różnym tematom leżącym w kompetencji ministerstwa, jak nowe Prawo zamówień...

00

SMEunited wzywa organizacje członkowskie do przyspieszenia działań przygotowawczych do nowych stosunków UE-Wielka Brytania, od 1 stycznia 2021 r. W związku z Brexitem, który będzie miał miejsce za niespełna 50 dni, organizacje MŚP...

30

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 10 listopada 2020 r. odszedł śp. Witold Rogowski były Prezes i Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, przez wiele lat niezwykle zaangażowany w rozwój...

10

Związek Rzemiosła Polskiego oraz ponad dwieście organizacji przedsiębiorców za pośrednictwem Rzecznika MŚP napisały list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o poparcie 10 zmian systemowych, tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP. Wśród 10...

00

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący: zawieszenia od poniedziałku 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, przedłużenia do 29...

00

Przedłużenie edukacji zdalnej do 29 listopada 2020 r. to jeden z punktów kolejnych ograniczeń wprowadzonych przez Rząd w wyniku pandemii SARS-COV-2. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, nauczanie zdalne w szkołach i placówkach...

00

Sieć think-tanków PromethEUs, I-Com oraz Istituto per la Competitività zorganizowało wirtualną konferencję na temat polityki cyfrowej UE. W panelu poświęconym ustawie o usługach cyfrowych głos zabrał dyrektor ds. polityki...

00

Na stanowisko przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w dniu 23 października br., Prezydent RP Andrzej Duda, powołał wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina. W skład Rady Dialogu Społecznego, powołano...

00
19/10/2020Aktualności, Ważne

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy...

20

Opublikowano najnowszy Barometr MŚP UE, przygotowany przez Dział Badawczy SMEunited. Pokazuje on bezprecedensowy spadek klimatu biznesowego dla małych i średnich przedsiębiorców spowodowany kryzysem COVID-19. Wynika to głównie z bardzo...

00

W dniach 1-3 października br. w Warszawie, odbyły się targi branży złotniczo-jubilerskiej, GOLDEXPO. Organizatorzy przygotowali 320 stoisk wystawienniczych na których prezentowana była szeroka oferta firm złotniczo-jubilerskich....

00

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, będą mogli składać wnioski o wsparcie, za pomocą instrumentów przygotowanych przez rząd w ustawie dot. Polityki...

00

W dniu 29 września br. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Pana prof. Jana Klimka, zastępcy...

00

Kongres Związku Rzemiosła Polskiego przyjął sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2019, a także udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego. Ponadto Kongres...

00

– Obecnie bardziej niż kiedykolwiek niezbędna jest dobra strategia na rzecz odbudowy naszego rzemiosła oraz organizacji MŚP - to główne przesłanie Prezydenta SMEunited Albana Maggiara po jego udziale w Internetowym seminarium pt.:...

00
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018