MIESIĄC OTWARTYCH UMYSŁÓW. 30 LAT OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

W tym roku obchodzimy 30-lecie oświaty niepublicznej. Z tej okazji zapraszamy szkoły niepubliczne z całej Polski do świętowania w ramach Miesiąca Otwartych Umysłów!

Jak możecie przyłączyć się do obchodów? Do 21 listopada zorganizujcie w swojej szkole Dzień Otwartego Umysłu poświęcony jednemu z wyzwań przyszłości!

Oto nasze propozycje tematów:

  • EKOLOGIA: Ratujmy planetę! Jakie działania możemy podjąć na rzecz ochrony klimatu?
  • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: Jak chronić dobro wspólne przed egoizmem? Jak pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia? Jak organizować wolontariat? WIELOKULTUROWOŚĆ: Inni są wśród nas – poznajmy się!
  • JĘZYK: Czym jest mowa nienawiści ? Jak ze sobą rozmawiać, żeby nie krzywdzić słowem?
  • PATRIOTYZM: Jak dzisiaj być patriotą ?
  • PRACA: Jakie umiejętności/zawody będą potrzebne w zmieniającym się świecie?
  • NOWE TECHNOLOGIE: Człowiek zalogowany. Jak mądrze żyć w świecie nowych technologii? BRACI NASI MNIEJSI: Jak mądrze pomagać zwierzętom?

Formuła wydarzenia jest dowolna. Może to być np. konkurs plastyczny, spektakl, spotkanie z naukowcami lub debata oksfordzka.

Swój udział w Miesiącu Otwartych Umysłów możecie zgłaszać na adres e-mail: d.malinowska@zrp.pl (zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: organizator, termin, temat, formuła wydarzenia).

Zachęcamy do udziału – świętujmy razem!                       

Organizatorzy Miesiąca Otwartych Umysłów: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej (KFON), Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny, Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka, Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO).