Związek Rzemiosła Polskiego nie stosuje dyktatu. Odpowiedź na pismo Prezesa ZPP do Prezydenta RP

Związek Rzemiosła Polskiego, kontynuator powołanego w 1933 r. dekretem Prezydenta RP Związku Izb Rzemieślniczych, jako krajowa reprezentacja samorządu gospodarczego rzemiosła i organizacja pracodawców tworzy sieć otwartą dla każdego przedsiębiorcy. Jesteśmy dumni, że pomimo wielu trudności, w tym okresów kiedy Rzeczypospolita Polska była okupowana, zachowaliśmy tożsamość i siłę organizacyjną.

Nie stosujemy dyktatu politycznego. Cenimy dialog i współdziałanie. Jesteśmy niezmiennie przygotowani i otwarci na współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, parlamentarzystami, partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Nie boimy się zmian, młodzi rzemieślnicy są ich najlepszymi ambasadorami. Potrzebujemy stabilnych warunków prowadzenia działalności, mądrego prawa i sprawnego państwa. I w tych kwestiach podejmujemy albo dialog albo polemikę ze stroną rządzącą czy ustawodawczą oraz innymi interesariuszami, prezentujemy argumenty zgodne z potrzebami społeczności członków naszej organizacji i ich rodzin, akcentujemy ich specyfikę i oczekiwania, ale nikogo nie obrażamy. Oferujemy młodzieży i dorosłym praktyczną naukę zawodu w naturalnym środowisku pracy, zapewniając im mocną pozycję na polskim i zagranicznych rynkach pracy. Kilkadziesiąt tysięcy rzemieślników zatrudnia w celu przygotowania zawodowego dziesiątki tysięcy uczniów – w codziennej, mozolnej pracy poza blaskami fleszy i poza jakimkolwiek sporem politycznym. To ogromne wsparcie dla państwa, tak w wymiarze organizacyjnym jak i finansowym.

Więcej: Pismo ZRP do ZPP