Apel Rady Przedsiębiorczości o podjęcie działań w zakresie określenia polityki migracyjnej oraz usprawnienia procesów warunkujących dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy

Rada Przedsiębiorczości apeluje o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz wprowadzenia ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy.
W naszej ocenie obecna sytuacja, w której brakuje pracowników zarówno do prac specjalistycznych, jak i prac prostych, stanowi zagrożenie dla dalszego rozwoju firm działających w Polsce. Oczekujemy otwartej i merytorycznej dyskusji w sprawie polityki migracyjnej, w szczególności w odniesieniu do migracji zarobkowej oraz zapowiadanych przez Rząd RP zmian w zakresie uproszenia i skrócenia procedur.

Apel RP w sprawie cudzoziemcow_POBIERZ