Rusza nowy Erasmus+ na lata 2021-2027

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ na lata 2021-2027. Odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej pod następującymi linkami:

Polska strona programu znajduje się pod adresem: https://erasmusplus.org.pl/