NOWY WĄTEK W PANELU – PAKIET PRZYJAZNEGO PRAWA

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Rząd rozpoczął konsultacje Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nazywany inaczej Pakietem Przyjaznego Prawa, wprowadzić ma szereg zmian w obowiązkach regulacyjnych dla przedsiębiorców oraz innych zmian w prawie gospodarczym.

Jednym z najważniejszych zmian dla środowiska rzemiosła jest zmiana definicji rzemieślnika. Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni). Spośród tych korzystnych propozycji rozwiązań dla rzemiosła mamy tylko jeden postulat, aby w przypadku rzemieślniczych jednoosobowych spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), najpopularniejszej formy aktywności gospodarczej, powstającej w miejsce firmy osoby fizycznej – nie ograniczać ich działalności do jednoosobowej spółki z o.o.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum „Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”: https://bit.ly/2Vazrti

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny