Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Bez kategorii

Opublikowano 09/03/2020

Konferencja pt „Sprawozdanie krajowe: Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji"

W dniu 6 marca br. odbyła się konferencja pt „Sprawozdanie krajowe: Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji". Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, wspólnie z Dyrekcjami Generalnymi ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Gospodarczych i Finansowych, a także Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Włączenia Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju I Komunikacji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, władz lokalnych i samorządowych, partnerów społecznych, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Celem konferencji było zaprezentowanie wniosków oraz wymiana opinii z corocznej oceny polskiej gospodarki w procesie Semestru Europejskiego, z uwzględnieniem nowych polityk inwestycyjnych w ramach nowo tworzonego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Program spotkania obejmował dwie części. W części Pan Marc Lemaître, Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Pan Reinhard Felke, Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Pani Barbara Kauffmann, Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego zaprezentowali główne wnioski ze Sprawozdania krajowego: Polska 2020. Pan Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił stanowisko rządu RP do tego dokumentu. Sprawozdanie krajowe, opublikowane w lutym br. w ramach Semestru
Europejskiego, zawiera analizę najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych dla Polski. Podtrzymano w nim prognozę wzrostu dla naszego kraju, wytknięto jednak m.in. brak reformy systemu emerytalnego.

W drugiej części zaprezentowano nowy „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji”, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków transformacji energetycznej i polityki klimatycznej w regionach Polski najbardziej dotkniętych tym procesem. Stanowisko Polski w tej kwestii przedstawiła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, która m.in. poinformowała, że Komisja Europejska szacuje koszty transformacji energetycznej w Polsce aż na 240 mld euro. Polski rząd zabiega o to, żeby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji inwestował zarówno w łagodzenie skutków transformacji, jak też jej przeprowadzanie. Zdaniem rządu RP nowy fundusz finansowany w ramach polityki spójności nie może wpłynąć negatywnie na realizację jej podstawowych celów. W trakcie dyskusji przedstawiciel ZRP zwrócił uwagę na zakładany obowiązkowy mechanizm realokacji środków na ten cel z programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 20% budżetu tych programów), co rodzi ryzyko nie zrealizowania wszystkich założonych działań w ramach tych programów.

Po konferencji miało miejsce spotkanie przedstawicieli partnerów społecznych z Panią Barbarą Kauffmann, Dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Tematem spotkania było zapoznanie się przedstawicieli KE z opiniami partnerów społecznych na temat trzech obszarów tematycznych poruszonych w w/w sprawozdaniu - polityki społecznej, rynku pracy oraz dialogu społecznego.

Przedstawiciel ZRP podkreślił, że tryb konsultacji społecznych nie funkcjonuje tak jak należy, jednakże dostrzegalne są pewne zmiany na lepsze, czego przykładem są ostatnie aktywne działania Ministerstwa Rozwoju wobec organizacji rzemiosła. Poruszył także problem marginalizacji przygotowania zawodowego w rzemiośle i problem ogólnego spadku zainteresowania pracodawców kształceniem młodych pracowników w miejscu pracy na przestrzeni ostatnich lat oraz problem dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jest to także związane z właściwą polityką migracyjną, ponieważ wobec braku odpowiedniej liczby wykwalifikowanej siły roboczej w wielu zawodach zakłady rzemieślnicze oczekują możliwości zatrudniania do praktycznej nauki zawodu młodych osób z Ukrainy bez obowiązku otrzymania pozwolenia na pracę. Poza tym zwrócił m.in. uwagę na czynniki ograniczające inwestycje w małych firmach, zaznaczając, że pomimo wdrożenia szeregu nowych rozwiązań legislacyjnych na rzecz przedsiębiorców, nadal konieczne są dalsze intensywne działania rządu w tym zakresie.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018