Czarna księga bezprawnych praktyk

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy przygotowuje Czarną Księgę bezprawnych praktyk, które stosowane są wobec pracodawców delegujących pracowników w ramach świadczenia usług. Zamierzamy rozszerzyć jej zakres na bariery i ograniczenia, które utrudniają realizację wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Kluczowe dla powstania Księgi będą informacje o konkretnych barierach i nadużyciach, z którymi borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność transgraniczną, ponieważ dla partnerów na forum UE oraz w innych państwach członkowskich brak konkretnych informacji oraz brak skarg oznacza brak rzeczywistego problemu.

Czarna Księga będzie wspierać argumentację Polski w zakresie przeciwdziałania protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie. Informacje, które ministerstwo otrzyma od przedsiębiorców, zostaną użyte dla ochrony ich interesów. Argumenty, których dostarczy Księga będą wykorzystywane podczas prac nad kształtem nowych przepisów unijnych, a także pomogą w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów.

Celem inicjatywy jest poznanie etapów i trudności transgraniczne polskiego przedsiębiorcy, który chce prowadzić swoją działalność na rynku UE.  Skąd czerpie wiedzę jakie wymogi i formalności trzeba spełnić aby móc prowadzić działalność w innych krajach UE? Czy problemem jest np. konieczność założenia konta w banku w innym państwie członkowskim? Czy problemem jest założenie firmy w innym państwie członkowskim? Czy należy zdobyć dodatkowe certyfikaty, pozwolenia? Czy należy spełnić dodatkowe wymagania w tym lokalne ale także zdrowotne, ubezpieczeniowe, środowiskowe, itp.? Czy istnieją problemy z delegowaniem pracowników? Czy skompletowanie potrzebnej dokumentacji to problem? Czy kontrole w państwie świadczenia usługi są częste lub uciążliwe i czy kary są proporcjonalne do ewentualnych uchybień (czy są raczej niewspółmierne)?

Informacje można przekazywać na adres:  SekretariatDSE@mpit.gov.pl.

Ministerstwo gwarantuje pełną anonimowość danych firmy.

Przykładowo wypełniony wniosek skargi: https://bit.ly/2DehbbN

Przykłady barier, z którymi spotykają się przedsiębiorcy: https://bit.ly/2OYjaVY