Ocena funkcjonowania unijnych przepisów. Ankieta Komisji Europejskiej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety Komisji Europejskiej online. Głos naszych przedsiębiorców może przyczynić się do wzmocnienia głosu Polski i większego wpływu na dalsze decyzje lub inicjatywy Komisji Europejskiej w obszarze sprawozdawczości.

Komisja Europejska opracowała ankietę, która zawiera m.in. szereg pytań dotyczących oceny funkcjonowania unijnych przepisów w następujących obszarach:
– dyrektywa ws. rachunkowości,
– rozporządzenie ws. stosowania standardów MSR/MSSF i dyrektywa ws. przejrzystości,
– dyrektywy dotyczące sprawozdawczości banków oraz ubezpieczycieli,
– dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych, sprawozdawczość nt. płatności na rzecz administracji publicznych.
Ankieta zawiera także pytania na temat raportowania zintegrowanego oraz digitalizacji sprawozdawczości.

Link do ankiety KE:
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_en

Ankieta KE dostępna jest tylko w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej