Egzaminy

  1. Działalność egzaminacyjna izb rzemieślniczych
  2. Standardy egzaminacyjne
  3. Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
  4. Podstawowe akty prawne
  5. Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich
  6. Wykaz zawodów, w których prowadzi się naukę zawodu młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników
  7. Raporty z wyników działalności oświatowej