Zgodnie z porozumieniem, w skład Rady Branżowej wchodzą komisje branżowe ZRP i następujące stowarzyszenia:

•  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Prezes: Zbigniew Nowak

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

tel. 22 635 01 84
    www.srw.org.pl

biuro@srw.org.pl

 

•  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich
Prezes: mgr inż. Andrzej Janowski

ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa
tel./faks: 22 846 13 85
www.osft.org

osft@tynkarzepolscy.pl

•  Stowarzyszenie Stolarzy Polskich
Prezes: Adam Ostrowski

ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa
       tel. cech 22 831 03 94

 

•  Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Prezes: Michał Olszewski

Al. Jerozolimskie 202, pok. 215, 00-486 Warszawa
                 tel./faks 22 863 70 07

www.dekarz.com.pl

dekarz@dekarz.com.pl

 

•  Stowarzyszenie Młynarzy RP
Prezes: Jadwiga Rothkaehl

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
                 tel. 22 606 38 45; 0 601 236 221
www.stowarzyszenie-mlynarzy.pl

smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl

•  Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP
Prezes: Stanisław Butka

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
    tel. 22 635 89 68
www.stowarzyszeniepiekarzy.pl

biuro@stowarzyszeniepiekarzy.pl

•  Stowarzyszenie Fotografów, Przedsiębiorców Branży Fotograficznej RP
Prezes: Andrzej Andrzejewski

ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa

 

•  Polskie Zrzeszenie Płytkarzy
Prezes: Tomasz Mitas

ul. Dąbska 6, 70-786 Szczecin

www.pzp.org.pl

pzp@pzp.org.pl

Prezes Tomasz Mitas : magdalena.orczykowska@pzp.org.pl.

•  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Prezydent: Piotr Czerwiński

Al. KEN 95, 02-777 Warszawa

tel. 22 678 79 29, 22 678 98 93, faks 22 678 20 76

                www.sggik.pl

sggik@sggik.pl

•  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
Prezes: Marek Kuć
ul. Goławicka 1/31, 03-550 Warszawa
tel./faks: 22 409 07 02
www.parkieciarzeosp.com.pl/

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

•  Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych
Prezes: Aleksander Kaczmarek

85-099 Bydgoszcz 23, skr. poczt. 51
www.federacja.pdi.pl

bionatur@bionatur.pdi.pl