Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Akty prawne

EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE

Podstawowe Akty Prawne

1. Ustawa o rzemiośle

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - (tj. Dz.U z 2002 r, Nr 112, poz 979, ze zmianami z 2003 r Dz.U. Nr 137, poz. 1304, ze zmianami w 2009 r., Dz.U. Nr 6, poz 33).

Pobierz

2. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1117

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Pobierz

3. Uchwały ZRP dotyczące standardów egzaminacyjnych

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego ustalił Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

Standardy te zostały ustalone :

Uchwałą Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła (zawody/standardy nr 1-105)

Uchwałą Nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 lipca 2004 r. - uzupełnienie wykazu (o zawody/standardy nr 106,107,108)

Uchwałą Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. - uzupełnienie wykazu (o zawód/standard nr 109)

Uchwałą Nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 20 lipca 2005 r. - uzupełnienie wykazu (o zawód/standard nr 110)

Uchwałą Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 maja 2006 r. - uzupełnienie wykazu (o zawód/standard nr 111)

Uchwałą Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. - uzupełnienie wykazu (o zawody/standardy nr 112,113)

Posiadamy 118 standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, dostępnych na stronie: LINK

4. Egzamin sprawdzający po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy

Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:No-I-130/ES/03 w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

5. Program szkolenia członków komisji egzaminacyjnych

Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia programu szkoleń dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, przeprowadzających egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

6. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych

Uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. znak: No-I-130/NADZÓR/04 w sprawie zasad sprawowania przez Związek Rzemiosła Polskiego nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018