Standardy egzaminacyjne

Ustawa o rzemiośle określa, iż zakres wymagań na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe jest ustalany przez Związek Rzemiosła Polskiego w formie standardów wymagań – zamkniętych zbiorów wiedzy, umiejętności i kompetencji odpowiednich dla czeladnika i mistrza (zestawy efektów uczenia się). Izby rzemieślnicze mogą powoływać komisje egzaminacyjne, przeprowadzać egzaminy oraz wydawać świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie tylko w zawodach, w których Związek Rzemiosła Polskiego zatwierdził standardy wymagań egzaminacyjnych. Obecnie jest ponad 130 zawodów rzemieślniczych, w których można potwierdzić kwalifikacje zawodowe na czeladnika i mistrza (łącznie ponad 260 kwalifikacji).

Za ustalenie standardów wymagań egzaminacyjnych odpowiada Związek Rzemiosła Polskiego. W tym celu powołuje zespoły ekspertów składające się z pracodawców, członków komisji egzaminacyjnych, nauczycieli i przedstawicieli izb rzemieślniczych. W ramach prowadzonych prac, Związek przekazuje zespołom ustalony schemat standardu, określa zasady tworzenia oraz nadzoruje i koordynuje przebieg prac.

Standardy są cennym źródłem informacji dla kandydatów do egzaminów, którzy mają możliwość poznania zakresu wymagań egzaminacyjnych i lepszego przygotowania się do egzaminu. Dla instytucji szkoleniowych stanowią wytyczne do budowania programów szkoleń przygotowujących do egzaminów, a dla pracodawców informację, czego należy oczekiwać od osoby posiadającej kwalifikację w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

Uchwała nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. (znak: NO-I-130/STAND-I/05) w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla zawodu: technik ortopeda.

Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 30 marca 2012 r. (znak: NO-I-130/STAND-II/12) w sprawie ustalenia standardów na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: metaloplastyk.

Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. (znak: NO-I-130/Standardy/12) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodów: rzeźnik wędliniarz, wędliniarz, blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, monter fortepianów i pianin, piekarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz tapeciarz, introligator, złotnik-jubiler, grawer, optyk mechanik, zegarmistrz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, optyk okularowy, fryzjer zwierząt (groomer), kowal, kowal wyrobów zdobniczych, betoniarz zbrojarz, betoniarz, sztukator, drukarz, brukarz, posadzkarz, glazurnik, murarz, murarz tynkarz, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, termoizoler, ślusarz, blacharz samochodowy, obuwnik, obuwnik miarowy, cholewkarz, obuwnik ortopedyczny, renowator zabytków architektury, cukiernik, kominiarz, monter sieci cieplnych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, witrażownik, koszykarz plecionkarz, stolarz, rzeźbiarz w drewnie, stolarz budowlany, stolarz meblowy, tapicer, organomistrz, rymarz, wulkanizator, operator obrabiarek skrawających, fajkarz, hafciarka, koronkarka, tkacz, zdun, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, tartacznik, blacharz, mechanik precyzyjny, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, lakiernik, lakiernik samochodowy, monter elektronik, kamieniarz, garbarz skór, kożusznik, kuśnierz, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, cieśla, parkieciarz, fryzjer, florysta, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, bioenergoterapeuta, podkuwacz koni, elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 1 października 2013 r. (znak: NO-I-130/Standardy/13) w prawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodów: wizażystka, kosmetyczka, fotograf, elektryk, przetwórca ryb, elektromechanik, bursztyniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, juhas, baca, protetyk słuchu, zdobnik ceramiki, ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych, krawiec, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, radiesteta, rusznikarz.

Uchwała Nr 4 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 31 marca 2014 r. (znak: NO-I-130/Standardy/13 w sprawie) ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: kaletnik.

Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 26 maja 2015 r. (znak: NO-I-130/Standardy/15) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodów: pozłotnik, renowator mebli artystycznych, monter instalacji gazów medycznych, mechanik motocyklowy, naturopata.

Uchwała Nr 15 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. (znak: NO-I-130/Standardy/15) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: kucharz.

Uchwała Nr 6 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 21 marca 2016 r. (znak: NO-I-130/Standardy/16) w sprawie ustalenia standardów na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodów: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (czeladnik), operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (mistrz), podkuwacz koni (mistrz), kelner (czeladnik) i kelner (mistrz).

Uchwała nr 6 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 22 marca 2017 r. (znak: NO-I-130/E/17) w sprawie ustalenia wniosków o dopuszczenie do egzaminów czeladniczego, mistrzowskiego, sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Uchwała nr 7 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 22 marca 2017 r. (znak: NO-I-130/E/17) w sprawie ustalenia wzorcowych kryteriów oceniania etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Uchwała nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 22 marca 2017 r. (znak: NO-I-130/EWR/2017) w sprawie: wdrożenia do pracy izbowych komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie zadań egzaminacyjnych oraz platformy „EWR”, wypracowanych w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020” (Program POWER) na podstawie umowy do projektu nr UDA POWR.02.15.00-00-0001/16-00

Uchwała Nr 19 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. (znak: NO-I-130/Standardy/17) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: modelarz odlewniczy (czeladnik).

Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23 października 2018 r. (znak: NO-I-130/Standardy/18) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej (czeladnik), mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej (mistrz).

Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23 października 2018 r. (znak: NO-I-130/Standardy/18) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.

Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. (znak NO-I-130/Standardy/1/19) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodów: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (czeladnik), operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (mistrz), operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów (czeladnik).

Uchwała Nr 12 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. (znak NO-I-130/Standardy/3/19) w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych dla zawodu: monter kadłubów okrętowych (czeladnik).

Uchwała nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia standardu wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer męski ( w załączeniu).

Uchwała nr 6 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski w zawodzie monter stolarki budowlanej ( w załączeniu).

Uchwała nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Uchwała nr 1 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie standardów wymagań egzaminacyjnych na egzaminy czeladniczy w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza