Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 1994 roku. Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego jest członkiem Kapituły Konkursu.

Pomysł na Konkursu zrodził się już blisko ćwierć wieku temu, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy startowała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymagała od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa. Chodziło o to, aby zaczęli rywalizować w ramach standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko uczyć, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

O wyjątkowości konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” świadczy też Złota Lista Pracodawców stworzona przez Państwową Inspekcję Pracy, na którą trafiają finaliści konkursu. Trzeba pamiętać, że ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 pracowników. Bez względu jednak na te różnice, wszyscy nagrodzeni stają się bohaterami Złotej Listy Pracodawców.

Wbrew powszechnemu przekonaniu o tym, że na inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo załogi mogą sobie pozwolić jedynie duże, doskonale prosperujące zakłady, konkurs Państwowej Inspekcji Pracy udowadnia, iż także mali i średni przedsiębiorcy mają w sobie wystarczająco dużo determinacji, by zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy.

Owidiusz powiedział Mecum Tutissimus Ibis. I do tych właśnie słów – Ze mną będziesz najbezpieczniejszy – nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego naszego konkursu. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w której – obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy – zasiadają przedstawiciele największych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Więcej na: https://bit.ly/3827ucF