Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Państwową Inspekcją Pracy co roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Bezpiecznie od startu”.

Zakres Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych, oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap konkursu – regionalny – organizowany jest przez Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi. Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

II etap konkursu – ogólnokrajowy – organizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Główny Inspektorat Pracy. Uczestnikami ogólnokrajowego etapu Konkursu są zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym, stanowiący dwuosobowy zespół reprezentujący Izbę Rzemieślniczą.

  • W klasyfikacji indywidualnej uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Laureatami Konkursu w tej klasyfikacji zostaje sześciu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w rozwiązanym teście. Kolejność zajętych miejsc ustala się na podstawie liczby zdobytych punktów.
  • W klasyfikacji drużynowej laureatami Konkursu zostają trzy drużyny (w składzie po dwie osoby), które uzyskały najwięcej punktów z sumowania wyników testu uczestników, zgłoszonych przez tę samą Izbę Rzemieślniczą.

Partnerami Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB.

05.12.2023XXI edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”Link
20.10.2022XX jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”Link
22.05.2019XIX edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracyLink
23.05.2018XVIII edycja Ogólnopolskiego konkursu o zasadach BHP dla uczniów rzemiosłaLink