Celem konkursu Człowiek-Biżuteria-Świat (d. Człowiek-Biżuteria) jest ukazanie piękna wyrobów jubilerskich w uczniowskim obiektywie. Dzięki różnym sposobom prezentowania biżuterii młodzi fotografowie nie tylko promują kunszt rzemiosła, ale również pokazują jej symbiozę z człowiekiem. Konkurs popularyzuje fotografię wśród uczniów, promuje młodych adeptów sztuki fotografowania, a także rozwija wrażliwość estetyczną i artystyczną. Ważnym elementem konkursu jest również kształtowanie postaw związanych z poszanowaniem praw autorskich.

Organizator konkursu:

Współorganizatorzy:

Komisja konkursowa V edycji konkursu:

Edycje konkursów

Edycja V: https://bit.ly/3a1xI1v

Edycja IV: https://bit.ly/2Tl3mko

Edycja III: https://bit.ly/2tY218M

Edycja II: https://bit.ly/2Nm81Pb

Edycja I: https://bit.ly/3a8kwYo