Konkurs o Złoty i Platynowy Laur organizowany był w latach 1995-2010 przez redakcję miesięcznika „Mała Firma” (kontynuatora „Super Kontaktów Biznesowych”) we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług.

Złoty Laur

Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnych rzemieślników, przedsiębiorców i kupców, wyróżniających się umiejętnościami menedżerskimi, którzy potrafili dostosować się do warunków konkurencji wolnorynkowej, odnoszących sukcesy w działalności zawodowej, a także owocnie działających w swoich środowiskach, w miastach, regionach i cieszących się szacunkiem lokalnej społeczności. Nagradzani byli oni Złotym Laurem.

O prestiżową statuetkę mogli rywalizować rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy zarówno zrzeszeni w organizacjach, jak i spoza nich. Kandydatów do nagrody rekomendowały izby rzemieślnicze, cechy, zrzeszenia kupieckie, a także sami przedsiębiorcy.

Platynowy Laur

Z grupy liderów już wyróżnionych Złotym Laurem wyłaniała się elita przedsiębiorców i kupców, którzy szczególnie mocno zaangażowani byli w rozbudowę i modernizację swoich zakładów i placówek handlowych oraz udoskonalających procesy zarządzania i podnoszących jakość produkcji bądź usług do poziomu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Ci byli wyróżniani Platynowym Laurem.

Nagrodę mogły otrzymać również organizacje rzemieślnicze bądź kupieckie, które wyróżniały się szczególnymi działaniami integrującymi środowisko oraz efektywną promocją podopiecznych firm w kraju i za granicą.

Rzetelność zgłoszonych firm sprawdzała Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.
***
Bardzo cieszę się z efektów tego konkursu. Są one dowodem, że małe i średnie firmy rzemieślnicze oraz kupieckie odgrywają w polskiej gospodarce niemała  rolę i potrafią dobrze sobie radzić z wyzwaniami współczesnego rynku. To bardzo istotne, gdyż rzemiosło i kupiectwo, od wieków wpisane w dzieje polskiego rozwoju cywilizacyjnego, miało zawsze nie tylko wymiar ekonomiczny, ale także ważny wymiar społeczny.
Prezydent Lech Kaczyński w liście do laureatów XII Edycji Konkursu