Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Ogólnopolski Konkurs Złotników - Złoto i srebro w rzemiośle

Złotnictwo należy do najstarszych rzemiosł artystycznych. Wyroby złotników to często dzieła sztuki, wzbogacające dorobek materialnej kultury narodowej. Zwiedzając zamki i muzea, nie sposób nie natknąć się na ich prace. Zawód ten ma ogromne tradycje, które obecnie w warunkach twardej gry rynkowej przechodzą swojego rodzaju próbę.

Konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle

Konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle powstał w 2001 roku z myślą o złotnikach i jubilerach, którzy cenią jakość, profesjonalizm i fachowość w sztuce złotniczej. Jego główną ideą jest prezentacja talentów doświadczonych złotników oraz promocja osób młodych, które dopiero kształcą się na złotników-jubilerów lub rozpoczynają pracę zawodową w tej profesji. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego.

Udział w Konkursie gwarantuje:

  • możliwość zaprezentowania umiejętności wobec szerokiego audytorium,
  • wzmocnienie prestiżu w środowisku zawodowym,
  • osobistą satysfakcję,
  • satysfakcję dla mistrzów szkolących uczniów,
  • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy za udział, laureaci dodatkowo specjalne dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mistrzowie szkolący listy gratulacyjne,
  • możliwość prezentacji wszystkich prac konkursowych w ramach ekspozycji na Polskich Targach Złotniczo-Jubilerskich, a prac nagrodzonych i ich autorów - na łamach branżowej prasy,
  • nagrody rzeczowe dla laureatów,
  • laureaci-juniorzy mogą uzyskać zwolnienie z etapu praktycznego egzaminu czeladniczego,
  • dla zdobywcy I miejsca w kategorii seniorów promocyjne stoisko na przyszłorocznych branżowych Polskich Targach Złotniczo-Jubilerskich.

Medal Św. Eligiusza

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska ZRP w poszukiwaniu różnych form sprzyjających integracji środowiska złotników i kultywując jego tradycje, ustanowiła Medal Świętego Eligiusza, połączony z honorowym tytułem Złotnika Roku. Inspiracją nazwy medalu jest postać Świętego Eligiusza, biskupa z Noyon-Tournai, który żył na przełomie VI-VII wieku. Zanim wstąpił w stan kapłański, Święty pobierał nauki w warsztacie menniczym, a następnie wykazał się tak wielkim talentem złotniczym, że król Franków Chlotar II powierzył mu wykonanie zdobnego tronu. Naturalnie Święty Eligiusz stał się patronem artystów i rzemieślników pracujących w metalu, w tym złotników i jubilerów.

Medal wraz z tytułem przyznaje pięcioosobowa Kapituła w skład, której wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP, branżowych targów oraz laureat ubiegłorocznej edycji. Tradycyjnie medal z wizerunkiem Św. Eligiusza wykonuje pracownia Jerzego Macura w Warszawie.

Zgłoszenia kandydatów rzemieślników złotników i jubilerów mogą dokonać Izby Rzemieślnicze i branżowe Cechy (po jednej osobie). Nominowana do wyróżnienia osoba powinna prowadzić działalność rzemieślniczą w dziedzinie złotnictwa lub jubilerstwa, przestrzegać zasad etyki zawodowej, posiadać dyplom mistrzowski w zawodzie złotnik-jubiler lub wchodzącym w zakres tego zawodu, aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji samorządu rzemiosła oraz szeroko rozumianej edukacji zawodowej.

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018