Godło Promocyjne Teraz Polska”, to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, gmin, wyrobów lokalnych i przedsięwzięć Innowacyjnych.

Konkurs podzielony jest na siedem etapów: rekrutacja, weryfikacja, kolegium ekspertów, nominacje, obrady kapituły, wybór laureatów i koncert galowy, a główną nagrodę stanowi prawo do używania Godła „Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok po ponownej weryfikacji poziomu jakości.

Po rozstrzygnięciu Konkursu każdy uczestnik otrzymuje opinię w postaci orzeczenia z poszczególnych jego etapów.
Koncert Galowy – prestiżowa impreza gospodarcza, z udziałem i pod patronatem Prezydenta RP kończy doroczny konkurs.

Uprawnienia Laureatów:
– oznakowanie Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” nagrodzonego produktu/usługi/siedziby Urzędu Gminy oraz tablic drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy;
– umieszczenie, obok nazwy i logo firmy informacji „Laureat Konkursu”;
– udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację;
– korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze; 
– promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji;
– prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, w których uczestniczy Fundacja;
– wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów;
– członkostwo w Klubie „Teraz Polska”.

Jednym z partnerów medialnych konkursu jest miesięcznik Mała Firma.

Regulamin konkursu