Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska"

Godło Promocyjne Teraz Polska”, to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, gmin, wyrobów lokalnych i przedsięwzięć Innowacyjnych.

Konkurs podzielony jest na siedem etapów: rekrutacja, weryfikacja, kolegium ekspertów, nominacje, obrady kapituły, wybór laureatów i koncert galowy, a główną nagrodę stanowi prawo do używania Godła „Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok po ponownej weryfikacji poziomu jakości.

Po rozstrzygnięciu Konkursu każdy uczestnik otrzymuje opinię w postaci orzeczenia z poszczególnych jego etapów.
Koncert Galowy - prestiżowa impreza gospodarcza, z udziałem i pod patronatem Prezydenta RP kończy doroczny konkurs.

Uprawnienia Laureatów:
- oznakowanie Polskim Godłem Promocyjnym "Teraz Polska" nagrodzonego produktu/usługi/siedziby Urzędu Gminy oraz tablic drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy;
- umieszczenie, obok nazwy i logo firmy informacji "Laureat Konkursu";
- udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację;
- korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze; 
- promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji;
- prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, w których uczestniczy Fundacja;
- wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów;
- członkostwo w Klubie "Teraz Polska".

Jednym z partnerów medialnych konkursu jest miesięcznik Mała Firma.

Regulamin konkursu

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018