Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 07/02/2020

Debata RDS na temat projektu Budżetu Państwa na 2020 rok

W czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego, na którym obecni byli przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego. Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja z udziałem partnerów społecznych nt. przyjętego w grudniu 2019 r. projektu Budżetu Państwa na 2020 rok. Uczestnicy spotkania wyrażali m.in. opinie, że przyjęte przez rząd parametry makroekonomiczne na ten rok są zbyt optymistyczne, jednak wiceminister Tomasz Robaczyński zaznaczył, że nie różnią się one od założonych w pierwotnym projekcie, przyjętym przez rząd we wrześniu ubiegłego roku. Przypomnijmy, że Związek Rzemiosła Polskiego przesłał m.in. Ministrowi Finansów oficjalne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r. oraz uwagi i opinie do "Projektu założeń budżetu państwa na 2020 r.

W debacie głos zabrała Elżbieta Lutow - Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP, która podkreśliła, że spośród wszystkich parametrów, które mają wpływ na kształtowanie ustawy budżetowej, przedsiębiorców najbardziej niepokoi podejście do minimalnego wynagrodzenia. W roku bieżącym wynagrodzenie te wzrosło o  15,6 proc. w stosunku do 2019 roku. Jeśli rząd będzie realizował obietnicę dalszego wzrostu płacy minimalnej (o 80 proc. do 2023 roku), to zalecane jest, aby na forum, m.in. Rady Dialogu Społecznego, odbyła się debata, a rząd przeprowadził badania, na podstawie których można byłoby ocenić skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego. O rosnących obawach przedsiębiorców świadczy październikowy raport Narodowego Banku Polskiego, w którym dużo większy niż zazwyczaj odsetek przedsiębiorców wskazał zwiększone koszty pracy (w tym wynagrodzenia) jako czynnik mający negatywny wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Strategia dynamicznego przyspieszenia wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-20233 to w mijającym roku jeden z ważniejszych tematów dedykowanych przez rzemiosło Ministrowi Rozwoju i Rzecznikowi MŚP.

Na posiedzeniu Rada Dialogu Społecznego przyjęła również program pracy na 2020 r. Obok realizacji zadań wynikających z Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz wniosków wypracowanych przez Zespoły problemowe Rady program objął:

  • Politykę rynku pracy w Polsce, kwalifikacje i kompetencje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Koszty pracy w Polsce – rekomendacje zmian.
  • Politykę klimatyczną, energetyczną i ochronę środowiska – wyzwania europejskie i ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki.
  • Przegląd i ocenę funkcjonowania ustawy o RDS – opracowanie projektu nowelizacji ustawy.
  • Ocenę systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i propozycje zmian.
  • System ochrony zdrowia – wypracowanie rekomendacji zmian.
  • Wynagrodzenia w sferze finansów publicznych – wypracowanie modelu kształtowania wynagrodzeń w tym obszarze.

Partnerzy społeczni dyskutowali również m. in. o planowanej polityce resortu w obszarze finansów publicznych.

Zapraszamy również do zapoznania się z Tezami Związku Rzemiosła Polskiego do debaty nt. projektu budżetu państwa na 2020 rok

Źródło: Pracodawcy RP, PAP

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018