Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Białobrzegach

W środę 5 lutego w siedzibie Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rzemiosła z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk, zorganizowane przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu wspólnie z białobrzeskim Cechem. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciel Sejmu RP, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, władze samorządowe, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, rzemieślnicy, przedstawiciele Rady i Zarządu Izby oraz władze cechowe. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Agnieszka Górska – Posłanka na Sejm RP, Bartłomiej Kowalczyk – Wicestarosta Białobrzeski oraz Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.

Pani Minister krótko przedstawiła swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz plany, jakie ma związane z odbudową prestiżu polskiego rzemiosła. Zadeklarowała pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi zmaga się środowisko rzemieślnicze. Dodała też, że w Ministerstwie Rozwoju zostanie powołany Wydział Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, do którego będą przekazywane opinie i wnioski z rzemiosła. Zaplanowane jest również wspieranie rzemieślniczych stowarzyszeń ze środków Narodowego Instytutu Wolności oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych z systemu POWER dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Następnie Jan Jaworski – Prezes Zarządu Izby omówił postulaty i wnioski samorządu rzemiosła zrzeszonego w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu. Przedstawił diagnozę sytuacji prawnej spółek w rzemiośle, która to, zdaniem rzemieślników, dyskryminuje tę formę rzemieślniczej działalności gospodarczej. Kolejne postulaty dotyczyły m.in. spraw związanych z ostatnimi zmianami w ustawie o rzemiośle (padła propozycja Izby, aby rozszerzyć formy działalności gospodarczej, w jakich może być prowadzona działalność rzemieślnicza, o wszelkie dopuszczalne przez prawo handlowe rodzaje spółek), spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nierespektowania zapisów ustawy o rzemiośle przez administrację publiczną (Urzędy Miast i Gmin), zwiększenia godzin praktycznej nauki zawodu, promocji szkolnictwa zawodowego, nieprzestrzegania głównie przez OHP zasad rejonizacji zdawania egzaminów czeladniczych (wysyłanie uczniów do izb niezrzeszonych w ZRP) oraz problemów rzemieślników w prowadzeniu zakładów rzemieślniczych.

Pani Poseł Agnieszka Górska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie rzemieślników-przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy. Mówiła o kształceniu zawodowym, ustawie o rzemiośle, w tym o możliwości tworzenia spółek, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru rzemieślniczego i rodzinnego. Wspomniała, że jest członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP i bliskie są jej sprawy szkolnictwa zawodowego. Podziękowała za zaproszenie na spotkanie i zapewniła o pomocy dla rzemiosła i podkreśliła, że do tego konieczny jest dialog.

Kolejne spostrzeżenia dotyczące spraw rzemiosła były kierowane w trakcie wystąpień i dyskusji pozostałych uczestników spotkania. Zaproszeni goście zgodzili się, że konieczna jest potrzeba wprowadzenia zmian i ułatwień, które umożliwią swobodny rozwój zakładów rzemieślniczych i zwiększą rangę szkolnictwa zawodowego w naszym kraju.

Na koniec spotkania Pani Minister podziękowała za zorganizowanie spotkania i zapewniła, że jest otwarta na wszelkie propozycje kolejnych spotkań z rzemiosłem.