Konsultacje pakietu deregulacyjnego

Rządowe Centrum Legislacji rozpoczęło konsultacje pierwszego tzw. pakietu deregulacyjnego. Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli – to tylko niektóre z rozwiązań, proponowane przez stronę rządową w tym pakiecie. Jednym z priorytetów rządu oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest deregulacja prawa gospodarczego. W tym celu stworzono pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Zawiera pro-przedsiębiorcze rozwiązania, na które czekali przedsiębiorcy. To blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym.

Pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy, już na etapie rozpoczęcia działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie także przepisy, które dotyczą zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania.

I filar – łatwiejsze kroki w biznesie

Zaproponowano doprecyzowanie przepisów, z którymi przedsiębiorcy mają styczność, gdy rozważają rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. To m.in.:

II filar – prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej

W ramach pakietu mają być uproszczone niektóre obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach, a także poprawić ich relacje z administracją publiczną. Proponowane rozwiązania tego filaru obejmują m.in.:

III filar – prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Proponowane rozwiązania mają zapewnić większą stabilność systemu prawnego i minimalizować obciążenia regulacyjne nakładane na przedsiębiorców. Zależy nam na tym, aby organy, które zajmują się legislacją prawa gospodarczego, przyglądały się nie tylko nowym pomysłom, ale także regulacjom, które już funkcjonują. Trzeci filar to m.in.:

Zgłaszanie uwag lub opinii do projektu ustawy pod adresem: pakiet.deregulacyjny@mrit.gov.pl.