Zaproszenie do udziału w projekcje Narodowego Programu Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia – zaproszenie do bezpłatnego udziału w projekcie (konsultacje, seminaria, materiały szkoleniowe)

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (KCPZwMP) zaprasza firmy do udziału w ogólnopolskim Projekcie pozwalającym doskonalić kompetencje dotyczące zarządzania zdrowiem personelu (w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się) i promować działalność firmy w tym obszarze. Jest on realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Udział w Projekcie daje w bieżącym roku możliwość bezpłatnego:

–  skorzystania z konsultacji ekspertów (KCPZwMP) dotyczących doskonalenia działań wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie personelu,

–  poznawania doświadczeń innych firm w Polsce, które promują zdrowie swoich pracowników (ich metody oddziaływań, osiągane korzyści, spotykane problemy i sposoby ich przezwyciężania, itp.),

–  udziału przedstawiciela firmy w konwersatorium, które pozwoli doskonalić kompetencje w zarządzaniu programami prozdrowotnymi w firmie (dotyczące m.in. efektywnej diagnozy potrzeb i zasobów zdrowotnych firmy, oceny korzyści wynikających z promocji zdrowia, rozwijania motywacji pracowników,

–  promowania działań Państwa firmy wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie pracowników, m.in. na stronach internetowych i Facebook ,u Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w mediach etc.,

–  dostępu do najnowszej wiedzy naukowej i eksperckiej przygotowanej i wybranej dla osób zarządzających programami prozdrowotnymi w firmie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

e: mail:  kamila.knol-michałowska@imp.lodz.pl

tel : 42 6314 685

Projekt pt. „Działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Link:

http://promocjazdrowiawpracy.pl/