Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 22 kwietnia 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Jan Gogolewski, wiceprzewodniczący RDS, Prezes ZRP oraz Janusz Kowalski, Jan Klimek i Janusz Piątek – członkowie RDS, wiceprezesi ZRP.

W posiedzeniu ze strony rządowej uczestniczyli także Marzena Okła-Drewnowicz – Ministra ds. Polityki Senioralnej; Katarzyna Kotula – Ministra ds. Równości; Łukasz Krasoń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zbigniew Ziejewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Konrad Wojnarowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Przemysław Koperski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Maciej Gdula – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Izabela Ziętka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Marek Kos – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Sebastian Gajewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Grażyna Wereszczyńska – Zastępca Dyrektora Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główna Inspektor Pracy. Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:

W trakcie posiedzenia, Rada przyjęła następujące uchwały: