PARP ogłasza nabór na EXPO 2025 w Osace

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasiła start naboru w ramach działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP” w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii. Celem działania jest wsparcie promowania marek produktowych polskich przedsiębiorstw nie tylko w Japonii, ale i na rynkach azjatyckich. Wnioski można składać już od 23 lipca br., a budżet na ten cel to aż 25 mln zł. Inicjatywa jest skierowana do polskich przedsiębiorstw mających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Mowa tu zarówno o samej Japonii, jak i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej (Korea Południowa, wybrane państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża).

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, którzy przewidują udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych w Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai. Program opracowano w ramach działania 2.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Celem naboru jest zwiększenie widoczności polskich marek na międzynarodowej arenie rynków azjatyckich oraz wsparcie ich rozwoju poprzez nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i budowanie relacji biznesowych. Program oferuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych, a całkowity budżet na ten cel wynosi 25 mln zł. Nie ma minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. Wnioski można składać od 23 lipca do 26 września 2024 r.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w  wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach targowych w charakterze zwiedzającego lub seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji odbywających się na rynkach docelowych wskazanych w Programie promocji;
  • kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
  • misję wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.);
  • misję wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.)

Aby wziąć udział w naborze „Promocja marki innowacyjnych MŚP” na rynki azjatyckie, firmy muszą spełniać m. in. kryteria:

  • Wysokość przychodów: Wnioskodawca musi wykazać przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 20% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług;
  • Rodzaj przedsiębiorstwa: Uczestnikami mogą być jedynie mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski;
  • Nakłady na działalność B+R: Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową lub wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje odzwierciedlenie w złożonym do GUS formularzu PNT-01, PNT-02 lub PNT-02u;
  • Zakres działań: Dofinansowanie może obejmować koszty działań promocyjnych, takich jak udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy na wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji.

Szczegółowe informacje o trwającym naborze „Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) znajdują się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp-expo-2025-japonia.

EXPO 2025

Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai oferuje możliwość udziału w wydarzeniach targowych w znaczącej części Azji. Jednym z wymagań jest udział przedsiębiorcy w co najmniej jednym wydarzeniu, które zostanie zorganizowane przez Polskę w ramach wystawy EXPO 2025.

Od 13 kwietnia do 13 października 2025 roku w Japonii będzie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych, które skupia innowacyjne przedsiębiorstwa z całego świata. Nadchodząca edycja EXPO 2025 odbędzie się na sztucznej wyspie Yumeshima na wodach Zatoki Osaka w regionie Kansai. To unikalny przykład inżynierii, stworzony specjalnie dla celów wystawienniczych i rekreacyjnych. Yumeshima w języku japońskim oznacza „wyspę marzeń”. Trafią tam jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie i kreatywnych projektów z całego świata.

Warto zaznaczyć, że Japonia już po raz trzeci będzie gospodarzem tej imprezy. Organizatorzy przewidują udział 170 uczestników ze 161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych. Wystawę odwiedzi ponad 28 mln osób!

EXPO 2025 odbędzie się pod hasłem „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”. Ma ono podkreślać zbliżenie narodów i ludzi poprzez współpracę na skalę globalną i ponad wszelkimi podziałami na rzecz dobrego życia oraz lepszego jutra. Jego wydźwięk ma także motywować ludzi do myślenia o tym, jak chcą żyć i w jaki sposób mogą zmaksymalizować swój potencjał.

Wydarzenie będzie okazją do przedstawienia światu najnowszych japońskich zdobyczy z zakresu m.in. transportu. Symbolem EXPO 2025 mają stać się latające taksówki oraz statki napędzane wodorem, które zostaną wykorzystywane do przewozu turystów na teren wystawy. Ponadto będzie to pierwsza w historii światowa wystawa, podczas której wszystkie transakcje płatnicze będą realizowane bezgotówkowo. Na tej podstawie można sądzić, że Japonia wykonuje duży krok w stronę całkowitego upowszechnienia płatności elektronicznych.

Więcej informacji o EXPO na stronie: www.expo.gov.pl