Konferencja „Priorytety rozwojowe na najbliższe dziesięciolecie: społecznie akceptowalne transformacje w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050”

10 lipca br odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na temat „Priorytety rozwojowe na najbliższe dziesięciolecie: społecznie akceptowalne transformacje w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050” podsumowująca proces przygotowania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 i otwierająca dyskusję nad średniookresową strategią rozwoju kraju do 2035 r.

Celem spotkania było zarysowanie priorytetów rozwojowych na najbliższe dziesięciolecie w oparciu o główne ustalenia KRK. Dyskusja dotyczyła sposobów przeprowadzenia najważniejszych transformacji społecznych, gospodarczo-środowiskowych oraz w zakresie bezpieczeństwa, tak aby były one akceptowalne społecznie oraz wskazanie punktów krytycznych tych procesów.

Omówiono główne priorytety i wartości na najbliższe dziesięciolecie oraz pożądane kierunki inwestycji państwowych. Wnioski z konferencji zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad strategią rozwoju kraju do 2035 roku. Poruszono także kwestie wyzwań kształtujących przyszłość, dziedzin wymagających największych zmian, a także sposobów przeprowadzenia transformacji w sposób akceptowalny społecznie. Ponadto istotnym tematem dyskusji była transformacja energetyczna, poprawa perspektyw młodych pokoleń. Chodzi o zmiany w systemie edukacyjnym oraz odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, w tym konieczne reformy w systemie opieki zdrowotnej.

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. KRK 2050 zarysowuje możliwe zmiany, które mogą wydarzyć się w długookresowej perspektywie w przyszłości i zmienić rzeczywistość naszego kraju. To nowy sposób planowania rozwoju w Polsce – z wykorzystaniem foresightu strategicznego.