Wspólne oświadczenie europejskich przedsiębiorców w sprawie wniosku dotyczącego należytej staranności

Europejskie środowisko biznesowe, w tym SMEunited, wydało 19 stycznia 2023 roku wspólne oświadczenie zawierające zalecenia i obawy, a także wezwali Parlament Europejski i Radę do ich uwzględnienia w kolejnych etapach procesu legislacyjnego dotyczącego wniosku w sprawie należytej staranności.

W oświadczeniu organizacje podkreślają, że popierają unijne ramy należytej staranności. Apelują jednak o realizm, proporcjonalność i wykonalność przepisów, aby rzeczywiście umożliwić przedsiębiorstwom podejmowanie niezbędnych kroków w kierunku bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i kierowanie nimi. Skoncentrowanie się na wszystkich aspektach całego łańcucha wartości nie jest ani wykonalne, ani realistyczne. Same łańcuchy dostaw mogą obejmować wiele szczebli z setkami lub tysiącami lokalizacji, linii produktów i podmiotów. Obowiązek zachowania należytej staranności musi być proporcjonalny do wielkości i środków danego przedsiębiorstwa. Wykaz norm/konwencji, których należy przestrzegać, jest zbyt obszerny i powoduje niepewność prawną, ponieważ większość norm ma zastosowanie jedynie do państw, a nie do przedsiębiorstw.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej muszą być wyważone, ponieważ przedsiębiorstwa nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody, których nie spowodowały lub do których bezpośrednio się nie przyczyniły (umyślnie lub przez zaniedbanie). Należy przyjąć i udostępnić jasne wytyczne przed wejściem w życie przepisów, aby pomóc przedsiębiorstwom w przestrzeganiu prawa, a władzom krajowym w egzekwowaniu przepisów.

Poniżej znajdą Państwo Stanowisko SMEunited w tej sprawie z września 2022 roku:

Pełne oświadczenie europejskiego środowiska biznesowego – 19.01.2023 r. [j. angielski]

Artykuł SMEunited