Stanowisko SMEunited w sprawie dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD)

SMEunited opublikowało swoje stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Poniżej znajdują się główne obawy SMEunited zawarte w stanowisku. SMEunited opowiada się za europejskim prawodawstwem dotyczącym należytej staranności, które działa i jest wykonalne, jest proporcjonalne do ograniczonych możliwości MŚP w zakresie należytej staranności i skutecznie chroni MŚP, … Czytaj dalej Stanowisko SMEunited w sprawie dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD)