Uwagi i propozycje Związku Rzemiosła Polskiego do projektu „Zintegrowanej Strategii Umiejętności”

Związek Rzemiosła Polskiego, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazał uwagi i propozycje do projektu dokumentu „Zintegrowana Strategia Umiejętności”. Założenia dokumentu, przyjmujemy generalnie pozytywnie – jako kontynuację i uzupełnienie działań przedstawionych do realizacji w Perspektywie uczenia się przez całe życie i innych dokumentach strategicznych.

Jednakowoż, w zakresie pewnych elementów projektu, nie sposób było nie przedłożyć propozycji zmian i uzupełnień, dzięki którym Zintegrowana Strategia Umiejętności faktycznie nabierze charakteru dokumentu obiektywnego, reprezentującego punkt widzenia różnych zainteresowanych stron.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego kierowanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej -> https://zrp.pl/wp-content/uploads/2018/08/zintegrowana-strategia-umiejetnosci.pdf