Trzeci numer biuletynu EREK

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) oraz Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zapraszają do zapoznania się z trzecim numerem biuletynu EREK.

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów (European Resource Efficiency Knowledge Centre, w skrócie EREK) ma pomóc europejskim firmom, a zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w oszczędzaniu energii, kosztów materiałów i wody. EREK jest inicjatywą Komisji Europejskiej, realizowaną przez konsorcjum organizacji z wielu europejskich państw.

EREK wspiera również krajowe, regionalne i lokalne organizacje w całej Europie, które współpracują z MŚP w celu poprawy ich efektywności środowiskowej, pomagając im stać się bardziej zasobooszczędnymi.

Link do pobrania: http://erek.cmail19.com/t/ViewEmail/j/A5528E76FB2D9CF82540EF23F30FEDED/31D6E8CB5D83F52E4FB5D4CAE8F50064