Portal Inforfk.pl:Ulga na złe długi w podatkach dochodowych to zły pomysł?

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Jadwidze Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – przytacza portal.

Zdaniem Związku zaproponowane rozwiązanie polegające na kasowym rozliczeniu kosztów (przychodów) w podatkach dochodowych, w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje płatności w terminie 120 dni – nie wpisuje się w zasadniczy cel ustawy, jakim jest redukcja obowiązków administracyjnych. Jak pokazały doświadczenia poprzednich lat rozwiązanie to w żaden sposób nie wpłynęło na likwidację zatorów płatniczych –czytamy.

„ZRP jest przeciwny przenoszeniu rozwiązań, tzw. ulgi na złe długi obowiązującej na gruncie ustawy o VAT

do przepisów ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Taka zmiana może spowodować znaczne obciążenia biurokratyczne u podatników, których nie dotyczy obowiązek monitorowania płatności w oparciu o przepisy ustawy o VAT. Na podstawie projektowanych przepisów zostaną oni objęci tym uciążliwym, szczególnie w uproszczonej księgowości – obowiązkiem. Ponadto ZRP uważa, że o ile w VAT  ulga na złe długi wiąże się z realnym zwrotem do przedsiębiorcy nadpłaconego podatku, o tyle ta sama korekta w podatkach dochodowych może być iluzoryczna i nigdy może nie zostać skonsumowana przez podatnika”.
Więcej: LINK